Skip to main content

TANDARA, OBRT ZA VINARSTVO I USLUGE

Zdenka Turkovića 12, Kutjevo, Hrvatska

Vinarija Tandara stvara vrlo profinjena i prepoznatljiva vina, koja lako osvajaju nepce i srce svakog biranog kušatelja.
Na oko 5 ha vinograda, koji su smješteni u Zlatnoj dolini dobar su preduvjet vrhunkse kapljice.

Uz kooperante i vlastite nasade godišnje proizvode oko 80 000 litara vina koje plasiraju na cjelokupno hrvatsko tržište (primjerice trgovački lanci Interspar i Kaufland, ugostiteljski objekti u kontitnetalnoj Hrvatskoj, Istri i Dalmaciji), te jednim dijelom izvoze u zemlje zapadne Europe.

Podrum je jednim velikim dijelom ukopan u brdo te opremljen visokokvalitetnim inox bačvama i kompletnom opremom potrebnom za dobivanje visoke kakvoće vina.

Iz godine u godinu stvaraju prepoznatljivost svog imena uz kontrolirane uvjete proizvodnje i naravno, uz mnogo truda i ljubavi koji su utkani u svakoj kapljici vina.

TANDARA, WINERY AND SERVICES CRAFT

Zdenka Turkovića St. 12, Kutjevo, Croatia

Tandara Winery creates very refined and recognizable wines, which easily win the palate and heart of every chosen taster.
On about 5 ha of vineyards, which are located in the Golden Valley are a good prerequisite for the superb drop of wine.

In addition to subcontractors and their own plantations, they annually produce about 80,000 liters of wine, which they place on the entire Croatian market (for example, retail chains Interspar and Kaufland, restaurants in continental Croatia, Istria and Dalmatia), and partly exported to Western Europe.

The cellar is largely buried in the hill and equipped with high quality stainless steel barrels and complete equipment needed to obtain high quality wine.

From year to year they create the recognition of their name with controlled production conditions and of course, with a lot of effort and love that are woven into every drop of wine.