Skip to main content

CRKVA UZAŠAŠĆA ISUSOVOG

Ruševo 11, Ruševo, Hrvatska

Na današnjem seoskom groblju bila je crkva Sv. Nikole čije su se ruševine vidjele sve do 17. stoljeća. Za vrijeme turskog vladanja župna crkva zbog svih događanja biva preseljena u Vrčin dol, a krajem 18. stoljeća crkva se iz Vrčin dola vraća u Ruševo.

Početkom lipnja 1807. godine biva položen kamen temeljac za gradnju nove crkve, ali iste godine Ruševo trese snažan potres, tako da tek 1824. godine završava gradnja nove crkve.

U Ruševu je svetkovina Spasova, Uzašašća Isusovog, koje se slavi 40 dana poslije Uskrsa. Naselja u župi su: Djedina Rijeka, Imrijevci, Migalovci, Paka, Ruševo, Sovski Dol, Veliki Bilač.

CHURCH OF THE ASSUMPTION OF JESUS

Ruševo 11, Ruševo, Croatia

At today’s village cemetery was the church of St. Nicholas whose ruins were seen until the 17th century. During the Turkish rule, the parish church was moved to Vrčin dol due to all the events, and at the end of the 18th century the church returned from Vrčin dol to Ruševo.

At the beginning of June 1807, the foundation stone for the construction of a new church was laid, but in the same year Ruševo was shaken by a strong earthquake, so that only in 1824 the construction of the new church was completed.

In Ruševo is the feast of the Savior, the Ascension of Jesus, which is celebrated 40 days after Easter. Settlements in parish are: Djedina Rijeka, Imrijevci, Migalovci, Paka, Ruševo, Sovski Dol, Veliki Bilač.