Skip to main content

CRKVA SV. ALOJZIJA GONZAGE

Kralja Tomislava 29, Čaglin, Hrvatska

Župna crkva, odnosno tada kapela sv. Alojzija Gonzage izgrađena je 1765., proširena 1943., a župnom crkvom postaje od 1945. godine. 2000. godine u potpunosti je obnovljena i poprima današnji izgled. Smještena je na uzvisini tako da svojim položajem dominira širim krajobrazom i predstavlja u kulturološkom i urbanističkom smislu jednu od najvažnijih točaka prostora Općine.

Zaštitnik crkve je Alojzije Gonzaga, svetac zaštitnik i uzor mladeži, koji se odrekao bogatog obiteljskog naslijeđa i vojničke karijere kako bi se zaredio i pomagao oboljelima od kuge. Umro je vrlo mlad u 23. godini života dana 21. lipnja 1591. g., tako da se taj datum i slavi kao dan župnog spomena i mjesni ‘’kirvaj’’.

CHURCH OF ST. ALOYSIUS GONZAGA

Kralja Tomislava St. 29, Čaglin, Croatia

The parish church, ie the chapel of St. Aloysius Gonzaga was built in 1765, expanded in 1943, and has become a parish church since 1945. In 2000, it was completely renovated and takes on its current appearance. It is located on a hill so that its position dominates the wider landscape and represents in cultural and urban terms one of the most important points of the Municipality.

The patron saint of the church is Aloysius Gonzaga, a patron saint and role model of the youth, who renounced his rich family heritage and military career in order to be ordained and help those suffering from the plague. He died very young at the age of 23 on June 21, 1591, so that date is celebrated as the day of parish remembrance and the local “feast”.