Skip to main content

JELKINA STAZA

Lipik, Hrvatska

Svaka destinacija ima svoje središte za okupljanje, a Lipik je već davno planirao postati velik. Uspoređujući se s velikim gradovima Europe, tako je nastajao jedinstveni park u Lipiku.

Da bi vam se otkrile posebnosti Lipika i povijesnog perivoja otkrile su se priče o posebnostima putem Jelkine staze. Na stazi koja počinje u glavnoj ulici i prolazi kroz park priča se priča na 24 fiksne table na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na početku priče na velikoj info tabli u ulici Marije Terezije upoznajete se s Lipikom. Par metara dalje počinje priča sa tematskim stihovima i pričama o pojedinim lokacijama. Na tim mjestima priča se o flori i uređenju parka, lokalnim znamenitostima i povijesnim građevinama.

Svaka tabla ima i plan staze tako da se možete individualno kretati parkom kako vi želite. Opustite se i zakoračite u dio prošlosti za koji su svi vezani.

Dopustite da vas Jelka odvede u šetnju.

JELKA’S PATH

Lipik, Croatia

Each destination has its own gathering center, and Lipik has long planned to become big. Compared to the big cities of Europe, a unique park in Lipik was created.

In order to reveal the peculiarities of Lipik and the historical park, stories about the peculiarities were revealed along Jelka’s path. On the path that starts in the main street and passes through the park, the story is told on 24 fixed boards in Croatian and English.

At the beginning of the story on a large info board in Marija Terezija street, you meet Lipik. A few meters further, the story begins with thematic verses and stories about certain locations. In these places there is talk about the flora and landscaping of the park, local sights and historic buildings.

Each board also has a trail plan so you can move around the park individually as you wish. Relax and step into the part of the past to which everyone is attached.

Let Jelka take you for a walk.