Skip to main content

JELKIN BRIJEG

Lipik, Hrvatska

Jelkin brijeg je umjetni brežuljak na koji se penje zavojitom stazom, a predviđen je još izvornim planom perivoja. Prepoznatljiv motiv romantičarskih perivoja je paviljon na brežuljku. Izvorni paviljon je bio drveni, a postojeći metalni je postavljen nakon Drugog svjetskog rata.

Grof Ivan Janković svojoj kćeri Jelki podiže i uređuje umjetni brežuljak na čijem platou gradi drvenu sjenicu sa klupama. Podnožje brežuljka je intimno ograđeno krošnjama drveća, grmljem i penjačicama, kako bi mlada grofica bila zaštićena od znatiželjnih pogleda. Jelka je često boravila u sjenici jer je uživala u prirodi.

JELKA’S HILL

Lipik, Croatia

Jelka’s hill is an artificial hill that can be climbed along a winding path, and is also planned by the original plan of the park. A recognizable motif of romantic gardens is the pavilion on the hill. The original pavilion was wooden, and the existing metal one was set up after World War II.

Count Ivan Janković erects and arranges an artificial hill for his daughter Jelka, on whose plateau he builds a wooden gazebo with benches. The base of the hill is intimately fenced with tree canopies, bushes and climbers, so that the young countess is protected from prying eyes. Jelka often stayed in the gazebo because she enjoyed nature.