Skip to main content

VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO JAKOBOVIĆ

Stjepana Radića 60, Vetovo, Hrvatska

Pisani zapisi potvrđuju vetovački kraj kao vinogradarski i vinarski još u 13. stoljeću, kada su na brdu iznad Vetova križari – templari osnovali utvrdu, danas vidiljive ostatke, pod nazivom Veteri Castra, koja je u podrumu čuvala svoje blago – Vino.

Obitelj Jakobović proizvodi vino već 100 godina o čemu svjedoče i stare bačve koje i danas čuvaju. Njihova vina odlikuju ravnoteža okusa i mirisa, spojena u savršenu vinsku priču. U svojoj vinskoj kući stvaraju vrhunska i kvalitetna vina, stalno proširujući asortiman kako ponude vina, tako i dodatnih usluga.

Vina Jakobović iz godine u godinu osvajaju prestižna priznanja i nagrade, a potvrda su stalnog ulaganja u kvalitetu i tehnologiju uz uvažavanje naslijeđa i tradicije.
Trenutno proizvode 14 vrhunskih vina i kvalitetnih vina sa zaštićenim oznakama izvornosti.

VITICULTURE AND CELLAR JAKOBOVIĆ

Stjepana Radića St. 60, Vetovo, Croatia

 

Written records confirm the Vetovo area as a vineyard and winery in the 13th century, when on the hill above Vetovo the Crusaders – Templars founded a fortress, today visible remains, called Veteri Castra, which kept its treasure in the cellar – Wine.

The Jakobović family has been producing wine for 100 years, as evidenced by the old barrels that they still keep today. Their wines are characterized by a balance of flavors and aromas, combined into a perfect wine story. In their wine house, they create top and quality wines, constantly expanding the range of both wine and additional services.

Jakobović wines win prestigious recognitions and awards from year to year, and they are a confirmation of constant investment in quality and technology while respecting heritage and tradition.
They currently produce 14 premium wines and quality wines with protected designations of origin.