Skip to main content

Zdravstvena ustanova koja svoju višestoljetnu tradiciju uz izvrsne stručnjake temelji na ljekovitoj mineralnoj vodi stalne temperature izvorišta 62 °C.
Na prirodno ljekovitom području Lipika, kroz višestoljetnu tradiciju i profesionalnost stručnjaka pridonose ozdravljenju velikog broja korisnika.

A health institution that bases its centuries-old tradition with excellent experts on healing mineral water with a constant spring temperature of 62 °C.
In natural healing area of Lipik, through centuries of tradition and professionalism of experts, they contribute to healing of a large number of users.