Skip to main content

SPOMEN PARK SOKOLOVAC

Sokolova ulica – Kalvarija – Fratarski put – Vidikovac

Najatraktivnija požeška šetnica od Trga sv. Trojstva preko Kalvarije do Sokolovca upotpunjena je novim turističkim sadržajima u dužini od 1,5 km te sadržava 16 poučnih tabli o flori, fauni i povijesti grada.

Požeška gora kroz koju prolazi “Staza Sokola” je područje iznimnih krajobraznih i estetskih vrijednosti prirodnog okruženja oko urbane jezgre grada, zanimljivih geoloških osobitosti s brojnim vinogradima, voćnjacima, šumama i travnjacima. I sve to u samom centru grada.

Ova staza posjetiteljima predstavlja najznačajniju povijesnu vrijednost, kao što su bitka za oslobođenje grada Požege od osmanlijske vlasti koja se odigrala na Sokolovcu pod vodstvom fra Luke Ibrišimovića – Sokola po kojem je Staza i dobila ime.

KALVARIJA

Strmom uskom cestom dolazi se do Kalvarije, malog brežuljka na kojem se i danas održavaju crkvene svečanosti. Današnje uređenje potječe iz 1885. godine kada su stari drveni križevi, koje su postavili franjevci 1724. g., zamijenjeni onima od kamena.

FRA LUKINO ZVONO

Lukino zvono, kojeg je obnovila Matica hrvatska 1999. god.

DOMOVINSKI KRIŽ I VIDIKOVAC

Da je brdo Sokolovac bogato povijesnim i sakralnim građevinama svjedoči i Domovinski križ podignut 1993. godine na mjestu starog drvenog križa kojeg su sredinom 19. stoljeća podigli franjevci. Sa Sokolovca se prostire prekrasan pogled na gotovo cijelu Požešku kotlinu.

MEMORIAL PARK SOKOLOVAC

Sokolova St. – Calvary – Friar’s path – Lookout

The most attractive promenade of Požega from Holy Trinity Square via Kalvarija to Sokolovac is complemented by new tourist facilities 1.5 km long and contains 16 educational boards on the flora, fauna and history of the city.

The Požega Mountain through which the “Sokol Trail” passes is an area of exceptional landscape and aesthetic values of the natural environment around the urban core of the city, interesting geological features with numerous vineyards, orchards, forests and grasslands. And all in the heart of the city.

This trail presents the most significant historical value to the visitors, such as the battle for the liberation of the town of Požega from the Ottoman rule, which took place in Sokolovac under the leadership of Friar Luka Ibrišimović – Sokol after which the trail is named.

CALVARY

A steep, narrow road leads to Kalvarija (Calvary), a small hill where church ceremonies continue today. Today’s arrangement dates from 1885, when the old wooden crosses, elevated by the Franciscans in 1724, were replaced by the stone ones.

FRIAR LUKE’S BELL

Friar Luke’s bell, restored by Matica hrvatska in 1999.

HOMELAND CROSS AND LOOKOUT

That Sokolovac hill is rich in historical and sacral buildings, is also evidenced by the Homeland Cross, elevated in 1993 on the site of an old wooden cross elevated by the Franciscans in the mid-19th century. From Sokolovac there is a beautiful view of almost the entire Požega valley.