Skip to main content

KATEDRALA SV. TEREZIJE AVILSKE

Trg Sv. Terezije 3, Požega, Hrvatska

Vanjski i unutrašnji izgled katedrale odišu elegancijom i harmonijom baroknoga graditeljstva. Osobite zasluge za izgradnju imao je zagrebački biskup Franjo Thauzy.

Biskup Thauzy kupio je prvo stari požeški burg, a potom od carice Marije Terezije dobio dopuštenje za izgradnju župne crkve koja će nositi ime njezine zaštitnice, svete Terezije Avilske.

Izgradnja crkve odvijala se od 1756. do 1763. g. kada ju je posvetio biskup Thauzy. O njihovim zaslugama svjedoči kamena ploča iznad ulaznih vrata u crkvu s uklesanim natpisom iz 1763. g.

Unutrašnjost katedrale uređena je u stilu kasnoga baroka, odnosno rokokoa. Biskup Thauzy darovao je monumentalni glavni oltar kojega, između drvenih mramoriziranih stupova, krasi slika svete Terezije nepoznatog autora.

Na prijedlog Miroslava Kraljevića, a u sklopu obilježavanja stote obljetnice izgradnje, Katedrala je temeljito obnovljena, a od 1863. do danas prošla je kroz nekoliko renovacija.

Godine 2013. u kripti požeške Katedrale blagoslovljena je i otvorena kapela bl. Ivana Pavla II. u kojoj se nalazi i kip pape Ivana Pavla II., djelo akademske kiparice Marije Ujević Galetović.

CATHEDRAL OF ST. TERESA OF AVILA

Sv. Terezije Square 3, Požega, Croatia

The exterior and interior of the cathedral exude the elegance and harmony of Baroque architecture. Bishop Franjo Thauzy of Zagreb had special merits for the construction.

Bishop Thauzy first bought the old burg of Požega, and then received permission from empress Maria Theresa to build a parish church that will bear the name of its patron saint, St. Theresa of Avila.

The construction of the church took place from 1756 to 1763 when it was consecrated by bishop Thauzy. Their merits are witnessed by a stone plaque above the entrance door to the church with an engraved inscription from 1763.

The interior of the cathedral is decorated in the late Baroque or Rococo style. Bishop Thauzy donated a monumental main altar which, between wooden marbled pillars, is adorned with a painting of St. Theresa by an unknown author.

At the suggestion of Miroslav Kraljević, and as part of the celebration of the hundredth anniversary of its construction, the Cathedral was thoroughly renovated, and from 1863 until today it has undergone several renovations.

In 2013, in the crypt of the Požega Cathedral, the chapel of the Blessed John Paul II was blessed and opened. in which there is also a statue of pope John Paul II, the work of the academic sculptor Marija Ujević Galetović.