Skip to main content

IZLETIŠTE MATKOVAC

Prekopakra, Hrvatska

Izletište Matkovac nalazi se naselju Prekopakra, na svega 2,5 km od središta grada. Kamp raspolaže sa velikim uređenim prostorom koji je ograđen i opskrbljen el.energijom, pitkom vodom te sanitarnim čvorovima. Nudi se mogućnost korištenja šatora ili kamp-kućica.

Posebnost jezera na tematskom turističkom putu „Stazama lipicanca i kune“ je upravo u tome što na svojem širem području posjetiteljima raznih sklonosti nudi mogućnost bavljenja nizom aktivnosti od moto sporta do ribolova, a korištenjem izletničko rekreativnih sadržaja ponuda je proširena na mlade i obitelji.

Dječje igralište „Matkovac“ s tematikom moto sporta nudi zabavu i sadržaje za obitelji nadopunjene uređenim mjestima za piknik. Ponuda za mlade je zaokružena kroz sportsko rekreativni sadržaj u vidu odbojke na pijesku što ovu destinaciju čini privlačnom za širok spektar posjetitelja.

EXCURSION SITE MATKOVAC

Prekopakra, Croatia

Excursion site Matkovac is located in the village Prekopakra, only 2.5 km from the city center. The camp has a large landscaped area that is fenced and supplied with electricity, drinking water and toilets. It is possible to use tents or caravans.

The special feature of the lake on the thematic tourist route “Lipizzaner and Kuna Trails” is that in its wider area it offers visitors of various preferences the opportunity to engage in a range of activities from motorsports to fishing, and using excursion and recreational facilities the offer is expanded to young people and families.

Children’s playground “Matkovac” with the theme of motor sports offers entertainment and facilities for families complemented by arranged picnic areas. The offer for young people is rounded off through sports and recreational content in the form of beach volleyball, which makes this destination attractive to a wide range of visitors.