Skip to main content

KOMPLEKS KURIJE JANKOVIĆ

Trg bana Jelačića 1, Pakrac, Hrvatska

Obitelj grofova Jankovića Daruvarskih koji postaju vlasnici vlastelinstva Pakrac sredinom 18. stoljeća ostavili su najviše traga na razvoj Pakraca i njegove okolice. Vlastelinstvo Pakrac bilo je pod njihovom upravom stotinu godina (1761. – 1861.) te su ga znatno unaprijedili.

Središte nekadašnjeg vlastelinstva i danas predstavlja samo srce grada te se naziva zajedničkim imenom kompleks vlastelinstva Janković.

Obuhvaća stambene i gospodarske zgrade vlastelinstva izgrađene u baroknom stilu, Mali dvor Janković (Muzej), Kurija Janković (Osnovna glazbena škola Pakrac) te dvije gospodarske zgrade (Gradska vijećnica i Dom hrvatskih branitelja).

KURIJA JANKOVIĆ COMPLEX

Bana Jelačića Square 1, Pakrac, Croatia

The family of Counts Janković Daruvarski, who became the owners of the Pakrac manor in the middle of the 18th century, left the most traces on the development of Pakrac and its surroundings. The Pakrac manor was under their administration for a hundred years (1761 – 1861) and they significantly improved it.

The center of the former manor still represents the heart of the city and is called by the common name of the Janković manor complex.

It includes residential and farm buildings of the manor built in the Baroque style, Mali dvor Janković (Museum), Kurija Janković (Elementary Music School Pakrac) and two farm buildings (City Hall and the House of Croatian Veterans).