Skip to main content

SPAHIJSKI PODRUM

J. J. Strossmayera 7-9, Pakrac, Hrvatska

Spahijski ili španski podrum kako se još naziva jedan je od najimpozantnijih objekata Pakraca ali i njegove okolice.
Kroz povijest je postojalo više teorija o vremenu njegova nastanka. Najstarije tumačenje je ono kako se radi o građevini građenoj još u srednjem vijeku u kojoj je nekada bila smještena i kovnica novca (sredinom 13. st.).

Danas je prevladalo mišljenje kako se izvorno radi o skladištu pakračkog vlastelinstva koje je za te potrebe namjenski izgrađeno u 18. st. Objekt se sastoji od podrumskog dijela i dva kata,a u gornji dio objekta se moglo ući i kolima. U podrumu se čuvalo vino u hrastovim bačvama od kojih se dio i danas nalaze ondje,a na prvom katu i potkrovlju ostali prinosi sa vlastelinstva (žitarice, voće, povrće).

Iznad prednjeg ulaza na pročelju, uokvirenog sa klesanim kamenim nadvratnicima i dovratnicima, nalaze se oštećeni ostaci grba koji se nekad tumačio kao grb kovnice,a u novije vrijeme je prevladalo mišljenje kako se radi o grbu obitelji Janković.

THE SPAHIJA CELLAR

J. J. Strossmayera St. 7-9, Pakrac, Croatia

The Spahija or Spanish cellar, as it is also called, is one of the most impressive buildings in Pakrac and its surroundings.
Throughout history, there have been several theories about the time of its creation. The oldest interpretation is that it is a building built in the Middle Ages, which once housed a mint (mid-13th century).

Today, the prevailing opinion is that it was originally a warehouse of the Pakrac manor, which was purposely built in the 18th century. The building consists of a basement and two floors, and the upper part of the building could be entered by carriage. In the cellar, wine was kept in oak barrels, some of which are still there today, and on the first floor and attic other offerings from the manor (cereals, fruits, vegetables).

Above the front entrance on the façade, framed with carved stone lintels and doorframes, are damaged remains of the coat of arms, which was once interpreted as the coat of arms of the mint, and more recently the opinion that it is the coat of arms of the Janković family has prevailed.