Skip to main content

TRG SVETOG TROJSTVA I KUŽNI PIL

Trg Svetog Trojstva, Požega, Hrvatska

Trg Svetog Trojstva zauzima središnje mjesto u povijesnoj jezgri te predstavlja svojevrsnu okosnicu grada. Nepravilnog je trokutastoga oblika, a svojom je površinom veći od mnogih srednjovjekovnih trgova u Hrvatskoj. 

Svoj današnji izgled središnji gradski trg dobiva u vrijeme baroka, a imena je mijenjao kroz povijest. Na njemu se nalaze najljepše kuće, a barokne bolte čine ga jedinstvenim.

Podnožje su većine zgrada na zapadnom dijelu glavnog trga, a kako bilježi Matko Peić, omiljeno su sastajalište Požežana. ,,Za kiše bolta zakloni pokislog seljaka, sjenom osvježi znojnog radnika.”

Godine 1749. Požežani podižu Kužni pil, zavjetni kip Presvetom Trojstvu – spomenik protiv kuge koja je 1739. godine poharala grad i odnijela 798 života.

lzgradio ga je Gabrijel Granicije za 2000 jaja i 300 forinti, a ovaj barokni spomenik središnje je zdanje na Trgu Svetoga Trojstva. Visok je 823 cm i širok 260 cm, a sastoji se od arhitektonskih, ornamentalnih i skulpturalnih dijelova.

HOLY TRINITY SQUARE AND THE MONUMENT TO PLAGUE

Svetog Trojstva Square, Požega, Croatia

Holy Trinity Square occupies a central place in the historic center and is a kind of backbone of the city. It has an irregular triangular shape, and its area is larger than many medieval squares in Croatia.

The central town square got its present appearance in the Baroque period, and its names have changed through history. It has the most beautiful houses, and baroque bolts make it unique.

The base of most of the buildings is in the western part of the main square, and as Matko Peić notes, they are a favorite meeting place of Požega. “During the rain the bolt shelter the sour peasant, refreshes the sweaty worker with a shadow.

In 1749, the people of Požega erected the Monument to Plague, a votive statue of the Holy Trinity – a monument against the plague that ravaged the city in 1739 and took 798 lives.

It was built by Gabriel Granicije for 2000 eggs and 300 forints, and this baroque monument is the central building on Holy Trinity Square. It is 823 cm high and 260 cm wide, and consists of architectural, ornamental and sculptural parts.