Skip to main content

RURALNA KUĆA ZA ODMOR DOŠEN

Oljasi 45, Požega, Hrvatska

U naselju Oljasi udaljenom 14 km od Požege obitelj Došen uređenjem tradicijske kuće autohtone graditeljske baštine (1926. godina) te okućnicom koju su uredili i opremili popratnim sadržajima nekarakterističnim za seoska imanja, žele pružiti gostu nezaboravan doživljaj prirode i gastro proizvoda.

OPG Došen želi afirmirati gastro ponudu karakterističnu za požeški kraj na način samostalne pripreme hrane od strane gostiju, naravno uz pomoć i podršku stručno educiranog ugostiteljski iskusnog nositelja projekta.
Također želja obitelji Došen je staviti u ponudu mogućnost da posjetitelji i gosti imanja mogu sudjelovati u berbi šljiva i sličnim aktivnostima.

RURAL HOLIDAY HOUSE DOŠEN

Oljasi 45, Požega, Croatia

In the village of Oljasi, 14 km from Požega, the Došen family wants to provide their guests with an unforgettable experience of nature and gastronomic products by decorating a traditional house of autochthonous architectural heritage (year 1926) and a garden, which they arranged and equipped with accompanying amenities uncharacteristic of country estates.

OPG Došen wants to affirm the gastronomic offer characteristic of the Požega region in the way of independent food preparation by the guests, of course with the help and support of a professionally educated and experienced catering project manager.
It is also the desire of the Došen family to include in the offer the possibility that visitors and guests of the estate can participate in the picking of plums and similar activities.