Skip to main content

IZLETNIČKO REKREATIVNI CENTAR OMANOVAC – ZELENI VRH

Kraguj b.b., Pakrac, Hrvatska

Planinarski dom Omanovac nalazi se u Pakracu na 655m nadmorske visine.
Omanovac koji posjetiteljima nudi kompletnu ugostiteljsku uslugu raspolaže sa 55 postelja, od čega je 40 u dvokrevetnim i četvero krevetnim sobama a 15 je u skupnim potkrovnim sobama.

Posjetiteljima se također nudi i mogućnost konzumacije jednostavnih jela sa grila po popularnim cijenama. Ugostiteljski sadržaj nadopunjuje sala sa 80 sjedećih mjesta te terasa sa najljepšim panoramskim pogledom u Slavoniji, naravno dostupna je kompletna ponuda svih vrsta napitaka.

Nastavak ponude upotpunjen je sa vanjskim sadržajima pri čemu se posjetiteljima nudi mogućnost zabave uz rekreaciju, pa su u tu svrhu uređena igrališta za nogomet, odbojku, a za najmlađe posjetitelje i dječje igralište sa motivima iz bogate slavonske povijesti.

Dostupan je besplatan Wi-Fi i parkiralište. Dom sadrži opremu za roštilj i ima pogled na planine, te veliko dječje igralište, a gosti mogu uživati u piću u baru i jelima po narudžbi.

EXCURSION AND RECREATION CENTER OMANOVAC – ZELENI VRH

Kraguj St. b.b., Pakrac, Croatia

Mountain lodge Omanovac is located in Pakrac at 655m above sea level.
Omanovac, which offers visitors a complete catering service, has 55 beds, of which 40 are in double and four-bed rooms and 15 are in shared attic rooms.

Visitors are also offered the opportunity to consume simple grilled dishes at popular prices. The catering content is complemented by a hall with 80 seats and a terrace with the most beautiful panoramic view in Slavonia, of course a complete offer of all types of drinks is available.

The continuation of the offer is complemented by outdoor facilities where visitors are offered the opportunity to have fun with recreation, so for this purpose there are playgrounds for football, volleyball, and for the youngest visitors and a children’s playground with motifs from the rich Slavonian history.

Free Wi-Fi and parking are available. The home features barbecue facilities and mountain views and a large children’s playground, and guests can enjoy a drink at the bar and à la carte dishes.