Skip to main content

CRKVA SV. KUZME I DAMJANA

Kuzmica 96, Kuzmica, Hrvatska

Župa sv. Kuzme i Damjana osnovana je 1968. godine sa sjedištem u Kuzmici, te područnim selima Blacko, Dervišaga, Srednje Selo i Viškovci.
Župna crkva sagrađena je u baroknom stilu 1767. godine, nastojanjem i troškovima đakovačkog biskupa Antuna Čolnića.

Slika sv. Kuzme i Damjana koja se nalazila iznad glavnog oltara darovana je crkvi 1884. godine. Kasnije, zbog oštećenosti slika je precrtana te obnovljena. Crkva je tijekom potresa 1937. znatno oštećena, a obnovljena je tek 1956. godine, te je zaštićena kao spomenik kulture i kao takva ima svojstvo kulturnog dobra.

Zaštitnici župe su braća blizanci, kršćanski mučenici, sv. Kuzma i Damjan. Bili su liječnici koji su ljude i životinje liječili besplatno i tako mnoge privlačili da se obrate na kršćanstvo. Tijekom progona kršćana, za vrijeme vladavine cara Dioklecijana, 304. godine bili su uhićeni i mučeni jer se nisu htjeli odreći kršćanske vjere. Sv. Kuzma i Damjan postali su zaštitnici liječnika.

CHURCH OF ST. COSMAS AND DAMIAN

Kuzmica 96, Kuzmica, Croatia

Parish of St. Cosmas and Damian was founded in 1968 with its headquarters in Kuzmica, and the regional villages of Blacko, Dervišaga, Srednje Selo and Viškovci.
The parish church was built in the Baroque style in 1767, with the efforts and expenses of the Bishop of Đakovo, Antun Čolnić.

Picture of St. Cosmas and Damian, which was located above the main altar, was donated to the church in 1884. Later, due to damage, the painting was crossed out and restored. The church was significantly damaged during the earthquake in 1937, and was rebuilt only in 1956, and was protected as a cultural monument and as such has the property of a cultural asset.

The patrons of the parish are the twin brothers, Christian martyrs, Sts. Cosmas and Damian. They were doctors who treated people and animals for free and so attracted many to convert to Christianity. During the persecution of Christians, during the reign of Emperor Diocletian, in 304, they were arrested and tortured for refusing to renounce the Christian faith. St. Cosmas and Damian became the protectors of doctors.