Skip to main content

CRKVA SV. KATARINE

S. Sudre 4, Gaj, Hrvatska

Župa se prvi puta spominje u 15. stoljeću. Obnovljena je 1772. godine. Današnja župna crkva izgrađena je 1804. godine.
Naselja u župi su: Brekinska, Brezine, Gaj, Goveđe Polje, Kukunjevac, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci, Strižičevac.

CHURCH OF ST. CATHERINE

S. Sudre St. 4, Gaj, Croatia

The parish was first mentioned in the 15th century. It was rebuilt in 1772. Today’s parish church was built in 1804.
The settlements in the parish are: Brekinska, Brezine, Gaj, Goveđe Polje, Kukunjevac, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci, Strižičevac.