Skip to main content

KUTJEVAČKI PODRUM

Zdenka Turkovića 1, Kutjevo, Hrvatska

Proizvodnja vina u Kutjevu ima gotovo 800 godina dugu pisanu povijest. Godine 1232. u Kutjevu je sagrađen jedan od najstarijih podruma u jugoistočnoj Europi. Kroz stoljeća predanog rada razvila se strast i znanje koje su omogućile proizvodnju poznatih vina.

Kutjevo je danas simbol hrvatske vinske kulture. Kutjevo čine i njegovi ljudi, vrijedni i vješti radnici, tehnolozi i enolozi – svi oni imaju isti cilj, činiti život ugodnim i lijepim uz čašu vina koja otvara dušu i srce čovjeka te stvara trenutke kojih se rado sjećamo cijeli naš život.

Vlasnici podruma mijenjali su se kroz stoljeća, ali vinska proizvodnja i tradicija kutjevačkog kraja su se sačuvali. Kutjevo i poznati kutjevački podrum, danas je jedno od najjačih vinskih središta u Hrvatskoj s najvećom bačvom od slavonskog hrasta u kojoj se čuva kraljica vina – graševina i najvećom vinskom arhivom u ovom dijelu Europe.

Otkrijte zanimljivu ljubavnu priču iz kutjevačkog podruma između Marije Terezije i baruna Franje Trenka. Isprobajte najfinije vinske kapljice svjetski poznatih vina.

TREZOR 1232

Radi se o jedinstvenoj inovaciji unutar starog podruma koja još nije viđene u ovom dijelu Europe te spaja poznatu vinsku baštinu uz moderni izričaj vodeće vinarije u regiji. Trezor 1232 nudi mogućnost da vlasnici trezorskih zapisa deponiraju odabrano vino u optimalnim uvjetima vinskog podruma.

Uz to dobivaju i poseban poklon u kojem se nalazi dio terroira iz kojeg loze crpe svoj identitet, specifično za odabrano vino. Paket uključuje jedinstvenu vlasničku medalju koja omogućuje VIP pristup za degustaciju vina unutar trezora tijekom posjeta vinariji Kutjevo, dok se odabrano vino iz trezorskog zapisa može konzumirati tek kada dosegne svoj puni potencijal.

U trenutku kada deponirano vino bude spremno za konzumaciju, vlasnik može osobno doći uživati ​​u vinu ili odabrati da se vino pošalje u posebnu arhivsku Premium kutiju bilo gdje u svijetu.

KUTJEVO’S CELLAR

Zdenka Turkovića St. 1, Kutjevo, Croatia

Wine production in Kutjevo has a history of almost 800 years. In 1232, one of the oldest cellars in Southeast Europe was built in Kutjevo. Through centuries of dedicated work, passion and knowledge have developed that have enabled the production of famous wines.

Today, Kutjevo is a symbol of Croatian wine culture. Kutjevo is made up of its people, hardworking and skilled workers, technologists and oenologists – they all have the same goal, to make life pleasant and beautiful with a glass of wine that opens the soul and heart of man and creates moments that we gladly remember all our lives.

The owners of the cellar have changed over the centuries, but the wine production and tradition of the Kutjevo area have been preserved. Kutjevo and the famous Kutjevo cellar, today is one of the strongest wine centers in Croatia with the largest barrel of Slavonian oak in which the queen of wine is kept – Graševina and the largest wine archive in this part of Europe.

Discover an interesting love story from the Kutjevo cellar between Maria Theresa and Baron Franjo Trenk. Try the finest wine drops of world-famous wines.

TREZOR 1232

It is a unique innovation inside the old cellar that has not yet been seen in this part of Europe and combines the famous wine heritage with the modern expression of the leading winery in the region. Trezor 1232 offers the possibility for the owners of treasury notes to deposit the selected wine in the optimal conditions of the wine cellar.

In addition, they receive a special gift that contains a part of the terroir from which the vines draw their identity, specific to the selected wine. The package includes a unique owner’s medal that allows VIP access for wine tasting inside the vault during a visit to the Kutjevo winery, while the selected wine from the vault record can only be consumed when it reaches its full potential.

At the moment when the deposited wine is ready for consumption, the owner can personally come to enjoy the wine or choose to have the wine sent to a special archival Premium box anywhere in the world.