Skip to main content

Jedinstveni Muzej bećarca nalazi se na jedinstvenom Trgu bećarca! Mjesto je to gdje se moderna arhitektura i tehnologija stapa s lokalnim geografskim obilježjima, poviješću i tradicionalnom nematerijalnom kulturnom baštinom – bećarcem.

Bećarac je veseo tradicijski deseterački napjev u dva stiha koja se rimuju, a potekao je iz Slavonije, Srijema i Baranje. Zaštićen je od strane UNESCO-a, a od sada ga možete poslušati i vidjeti u njegovom Muzeju.

Muzej bećarca u Pleternici interpretira ovaj napjev u punom smislu, sjaju i kontekstu, obuhvaćajući život, narodne običaje i nošnje, a cilj mu je zabaviti posjetitelja i ponuditi zanimljive i poučne informacije o ovoj baštini Hrvatske i svijeta.

The unique Bećarac Museum is located on the unique Bećarac Square! It is a place where modern architecture and technology merge with local geographical features, history and traditional intangible cultural heritage – Bećar.

Bećarac is a cheerful traditional tenor chant in two verses that rhyme, and it originated in Slavonia, Srijem and Baranja. It is protected by UNESCO, and from now on you can listen to it and see it in its Museum.

The Museum of Bećarac in Pleternica interprets this chant in its full meaning, splendor and context, encompassing life, folk customs and costumes, and its goal is to entertain the visitor and offer interesting and instructive information about this heritage of Croatia and the world.