Skip to main content

TREKING STAZA PSUNJ TRAIL

  • POZICIJA: izletište Omanovac

  • DULJINA STAZE: 6,4 km

  • ELEVACIJA: 110 m

  • KATEGORIJA: laka