Skip to main content

ŠETNICA I TRG U PAKRACU

Ulica hrvatskih velikana i Trg Bana Josipa Jelačića, Pakrac, Hrvatska

Pakračka šetnica (Ulica hrvatskih velikana) i središnji trg (Bana J.Jelačića) dobili su nove sadržaje i novi izgled. Na betonsko postolje postavljen je gradski sat, informativne inoks ploče i jarboli za zastave.
Također postavljene su klupe i koševi za smeće stilski ujednačenog izgleda, te rasvjeta s ekološkim LED sustavom i oglasni stup.
U tijeku je ozelenjavanje za to predviđenih površina, ispred općinske zgrade, simbolične kovnice banovca kao i na otocima na šetnici. Svoje mjesto na šetnici, u vidu terasa, imaju i ovdašnji ugostitelji.

PROMENADE AND PAKRAC SQUARE

Hrvatskih velikana St. and Bana Josipa Jelačića Square, Pakrac, Croatia

Pakrac promenade (Hrvatskih velikana Street) and the central square (Bana J. Jelačića Square) got new contents and a new look. A city clock, informative stainless steel panels and flagpoles are placed on a concrete base.
Benches and trash cans with a stylistically uniform appearance were also installed, as well as lighting with an ecological LED system and an advertising pole.
Greening of the designated areas, in front of the municipal building, the symbolic mint of Banovac, as well as on the islands on the promenade, is underway. Local restaurateurs also have their place on the promenade, in the form of terraces.