Skip to main content

CRKVA I DOM SV. AUGUSTINA

Trg sv. Augustina 9, Velika, Hrvatska

Dom sv. Augustina u Velikoj utemeljio je biskup dr. Antun Škvorčević dekretom od 29. lipnja 2004. kao mjesto duhovno pastoralnih susreta za svećenike, redovnike i redovnice, vjernike laike, posebno vjeroučitelje, djelatnike obiteljskog pastorala, pastorala mladih i duhovnih zvanja.

Stoljećima su se oko crkve sv. Augustina u Velikoj okupljali brojni vjernici koji su se nastojali izgrađivati pod zaštitom sv. Augustina, neumornog bogotražitelja, dubokog mislioca i pisca, osobe velikog iskustva čovjeka po uronjenosti u Božje otajstvo. U Domu sv. Augustina redovito se održavaju duhovne vježbe za svećenike, zatim susreti ministranata, vjeroučitelja, bračnih vikenda te drugih duhovnih sadržaja iz Požeške biskupije i šire.

.

CHURCH AND HOUSE OF ST. AUGUSTINE

Sv. Augustina Square 9, Velika, Croatia

House of St. Augustine in Velika was founded by Bishop Dr. Antun Škvorčević by decree of June 29, 2004 as a place of spiritual pastoral meetings for priests, monks and nuns, lay believers, especially religious teachers, family pastoral workers, pastoral care of young people and spiritual vocations.

For centuries, around the church of St. Augustine in Velika gathered many believers who sought to build under the protection of St. Augustine, a tireless seeker of God, a profound thinker and writer, a person of great experience of man by immersion in the mystery of God. In the House of St. Augustine, regular spiritual exercises are held for priests, followed by meetings of ministers, religious teachers, wedding weekends and other spiritual events from the Požega diocese and beyond.

.