Skip to main content

DRŽAVNA ERGELA LIPIK

Ergela 1, Lipik, Hrvatska

Ergelu u Lipiku osnovao je 1843. godine grof Izidor pl. Janković izgradivši štale za konje. Od tog trena počinje priča koja povezuje konje i Lipik. Status državne ergele dobiva 1938. godine kada se Kraljevska državna ergela Stančić seli u Lipik.

Početkom Domovinskoga rata i agresije na Hrvatsku ergela je sustavno uništavana, staja je spaljena, a dio konja je poubijan. Ostatak konja je u studenom 1991. godine otuđen te preko Bosne i Hercegovine prevezen u Republiku Srbiju.

Nakon mnogobrojnih pregovora 13. listopada 2007. godine, konji koji su preživjeli ovo stradanje napokon se vraćaju u matične staje u Lipiku.
Ergela je otvorena svaki dan kako bi svojim posjetiteljima uvijek pružila nezaboravan doživljaj.

Državna ergela Lipik danas predstavlja živi spomenik Domovinskog rata, povijesti i tradicije uzgoja konja, a ujedno je i dom šezdeset predivnih lipicanaca. Ergela svojom turističkom ponudom objedinjava kulturno-povijesni, ruralni i tradicijski doživljaj zapadne Slavonije, a pri tome ujedno pruža svim posjetiteljima cjelokupni užitak druženja s konjima, vožnje fijakerom kroz prekrasan grad Lipik te rekreativno jahanje.

STATE STUD FARM LIPIK

Ergela St. 1, Lipik, Croatia

The stud farm in Lipik was established in 1843 by count Izidor Janković who built stables for horses. The story of horses and Lipik has been present since that very moment. The stud farm was authorized to become a national stud farm in 1938 when the Royal State Stud Farm Stančić moved to Lipik.

At the beginning of the Homeland War and the war terror imposed on Croatia, the stud farm had been systematically destroyed, stables were burnt and a part of the horses were killed. The rest of the horses were seized and taken through the territory of Bosnia and Herzegovina to Serbia in November 1991.

After long negotiations, on October 13 2007, the surviving horses were finally returned to their native stables in Lipik.
The stud farm is open every day to provide an unforgettable experience to its visitors at all times.

State stud farm Lipik today represents a living monument of the Homeland War, history and tradition of horse breeding while being the home to sixty beautiful Lipizzaners. In its tourist offer, the stud farm encompasses a cultural, historic, rural and traditional experience of the Region of West Slavonia since it provides an all-embracing enjoyment of spending time with horses, carriage rides through the beautiful town of Lipik and recreational riding.