Skip to main content

DVORAC BARUNA TRENKA

Trenkovo, Hrvatska

Trenkovo svojim imenom podsjeća na legendarnog ratnika i slavonskog plemića Franju baruna Trenka (1711.-1749.) koji je do danas ostao u sjećanju naroda i kojim se Slavonija uvijek ponosila.

Stoljećima se današnje selo Trenkovo nazivalo Mitrovica, ali je ono na zahtjev mještana 1912. godine izmijenjeno jer je u tadašnjoj Hrvatskoj postojala još jedna Mitrovica u Srijemskoj županiji (danas Sremska Mitrovica u Vojvodini). U tom mirnom slavonskom selu, smještenom desetak kilometara sjeverno od Požege na krajnjim južnim obroncima Papuka, nalazi se nekadašnje vlastelinsko sjedište u narodu zvano Trenkov dvorac.

Park u sklopu kojeg se nalazi Trenkov dvorac upisan je u Registar zaštićenih objekata prirode kao spomenik parkovne arhitekture 1964. godine. Park zahvaća površinu od 5,20 ha, a obiluje brojnim domaćim vrstama i većim brojem egzota kao npr. grčki hrast ili razna kultivirana stabla jasena, johe i lipe hrastovi, lipe, grabovi,javori, smreke, borovi.

BARON TRENK CASTLE

Trenkovo, Croatia

Trenkovo by its name reminds of a legendary warrior and nobleman of Slavonia – Franjo Baron Trenk (1711 – 1749), who to this day stayed in the memory of the people and of whom Slavonia always took pride.

Trenkovo has been called Mitrovica for centuries, but by the request of its people in 1912 was renamed because then in Croatia there was another settlement Mitrovica in Srijem County (today – Sremska Mitrovica in Vojvodina). In this peaceful Slavonian village, situated some ten kilometers North from Požega on the South foot of Mount Papuk, there is a former aristocratic centre, among people known as the Trenk Castle.

The park within which Trenk’s Castle is located was entered in the Register of Protected Objects of Nature as a monument of park architecture in 1964. The Park itself spreads through 5,20 hectares, and has a variety of numerous domestic and foreign plants and a larger number of exotic plants such as the Greek Oak or different Ash trees, Alder trees, Linden trees, Oak trees, Maple trees, Spruce trees, Pine trees…