Skip to main content

ŠETNICA UZ ORLJAVU

Požega, Hrvatska

Ljubiteljima prirode i rekreacije preporučujemo šetnju do obližnjeg parka uz Orljavu u kojem je, u blizini novosagrađenog mosta i šetnice, svoje mjesto dobila i skulptura Nikole Tesle, rad kiparice Tatjane Kostanjević.

Krenete li parkom prema zapadu, dolazite do novouređenog dijela požeške šetnice, smještene u neposrednoj blizini središta grada i Sportsko – rekreacijskog centra.

ORLJAVA PROMENADE

Požega, Croatia

For those who love nature and recreation, we recommend a walk to the nearby park near Orljava river, where, near the newly built bridge and promenade, Nikola Tesla’s sculpture, the work of sculptor Tatjana Kostanjević, also got its place.

If you head west through the park, you will come to a newly renovated part of the Požega promenade, located near the city center and the Sports and Recreation Center.