Skip to main content

Župa sv. Barbare u Jakšiću osnovana je uredbom od 29. travnja 1789. godine. Građenje prve župne crkve, na mjestu kapele, započeto je 1779. godine.
Od tada kroz povijest župe nekoliko je puta stara jakšićka crkva bila popravljana, dograđivana i ponovno građena. Cijela jakšićka župa, a posebno samo sjedište župe nalazi se na vrlo lijepom položaju.

Kako su u ove krajeve doseljavali novi stanovnici, a crkva postajala sve skučenijom župna crkva sv. Barbare morala se stalno proširivati, sve do današnjeg izgleda.
Sv. Barbara je zaštitnica rudara, dobre smrti i protiv groma i vatre. Jedna je od 14 svetaca pomoćnika u nevoljama.

Parish of St. Barbara in Jakšić was established by a decree of April 29, 1789. The construction of the first parish church, on the site of the chapel, began in 1779.
Since then, throughout the history of the parish, the old church of Jakšić has been repaired, extended and rebuilt several times. The entire parish of Jakšić, and especially the seat of the parish, is in a very nice position.

As new inhabitants moved to these parts, and the church became more and more cramped, the parish church of St. Barbara had to expand constantly, all the way to today’s look.
Sv. Barbara is the protector of miners, good death and against thunder and fire. She is one of 14 saints helpers in trouble.