Skip to main content

STAZAMA LIPICANCA I KUNE

Lipik, Hrvatska

Stazama lipicanca i kune financirana je bespovratnim sredstvima Europske unije. Cilj njene rekonstrukcije i izgradnje je objedinjavanje i jačanje turističkog potencijala na razini gradova Lipika i Pakraca i samim tim privlačenje većeg broja posjetitelja, kako lokalnih tako i regionalnih.

Staza se sastoji od 98 km markiranih puteva označenih putokazima, info tablama i kartama. Povezuje različite destinacije, pružajući iskustvo za šetače, bicikliste i jahače. Na stazi i na izletištima su postavljena odmorišta s roštiljima pogodna za obiteljski piknik, stalci za bicikle i konje te tematska dječja igrališta i odbojkaška igrališta.

Dječja igrališta imaju edukativnu funkciju i određenu temu (na jezeru Pakurnovac igralište s temom moto-crossa, na jezeru Raminac tema su konji, na Omanovacu Grad Kuna, a na jezeru Pjeskara imaju temu močvare), prilagođena su djeci, a s obzirom da su smještena u prirodnom okruženju imaju pozitivan učinak na zdravlje djece.

Uzimajući u obzir da lokacija projekta obuhvaća 98 km šumskih cesta i polja, jezera i brda, treba napomenuti da materijali koji se koriste su načinjeni tako da ne štete prirodnoj ravnoteži područja.

LIPIZZANER AND KUNA TRAILS

Lipik, Croatia

The Lipizzaner and Kuna trails are funded by a European Union grant. The goal of its reconstruction and construction is to unite and strengthen the tourist potential at the level of the cities of Lipik and Pakrac and thus attract a larger number of visitors, both local and regional.

The trail consists of 98 km of marked roads marked with signposts, info boards and maps. It connects different destinations, providing an experience for walkers, cyclists and riders. On the trail and on the picnic areas there are rest areas with barbecues suitable for family picnics, stands for bicycles and horses, as well as themed children’s playgrounds and volleyball courts.

Children’s playgrounds have an educational function and a specific theme (on Lake Pakurnovac a playground with a moto-cross theme, on Lake Raminac the theme is horses, on Omanovac the City of Kuna, and on Lake Pjeskara they have a swamp theme), they are adapted for children. natural environment have a positive effect on children’s health.

Taking into account that the location of the project covers 98 km of forest roads and fields, lakes and hills, it should be noted that the materials used are made so as not to harm the natural balance of the area.