Skip to main content

DOMAĆA RADINOST

DOMAĆA RADINOST IRENA ZLOMISLIĆ

UNIKATNI NAKIT, SUVENIRI

Kralja Petra Svačića 40, Požega, Hrvatska


DOMAĆA RADINOST JOSIPOVIĆ LJUBICA

SUVENIRI, NAKIT, SLIKE U TEHNICI SPREJA

Josipa Pavičića 13, Požega, Hrvatska


DOMAĆA RADINOST PETROVIĆ

RUKOTVORINE, NAKIT

Josipa Paviševića 8, Požega, Hrvatska


ANA MIOLJEVIĆ OBRT

KOZMETIKA NA BILJNOJ BAZI

Vukovarska 29, Požega, Hrvatska


MANDICINA UDRUGA – SNJEŽANA LETIĆ

DEKUPAŽ

Donji Emovci 2, Požega, Hrvatska


UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOG IZRAŽAVANJA ”KIS” – NADA PRIMUS

DRVENE IGRAČKE

Ljudevita Gaja 4, Požega, Hrvatska


UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOG IZRAŽAVANJA ”KIS” – BLAŽICA MILIČEVIĆ

HEKLANE IGRAČKE

Stjepana Radića 65, Vidovci, Hrvatska


UDRUGA PALETA SUVENIRA – ĐURĐICA JURIĆ

SLIKE OD SLAME

Vilima Korajca 55 a, Požega, Hrvatska


UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOG IZRAŽAVANJA ”KIS” – JADRANKA PEĆI

PRIGODNI ARANŽMANI

Sokolova 45 a, Požega, Hrvatska


UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOG IZRAŽAVANJA ”KIS” – SARA DEL VECHIO

UNIKATNI NAKIT – „RAPSODIJA SREĆE“

Frankopanska 30, Požega, Hrvatska


TOMAN D.O.O.

UMJETNIČKI LIJEV

Alaginci 87 b, Požega, Hrvatska


MIRISI SREĆE

IZRADA MAJICA, PRIVJESAKA, OLOVKI, SUVENIRA, KALENDARA

Stjepana Radića 57, Dobrovac, Hrvatska


SUVENIRI KOSANOVIĆ

IZRADA STAKLENIH BOCA I ČAŠA, GRAVIRANJE, PJESKARENJE, OLOVKE, DRVENI SUVENIRI, TISAK

Baranjska 22, Lipik, Hrvatska


SUVENIRI STOKIĆ

IZRADA SATOVA OD STAKLA S MOTIVIMA LIPIKA

Frankopanska 59, Lipik, Hrvatska


UDRUGA ŽENA LIPIK

IZRADA OSLIKANIH PREDMETA SALVETNOM TEHNIKOM, OSLIKAVANJE BOCA

Slavonska 47, Lipik, Hrvatska

HOME CRAFTS

HOMECRAFT IRENA ZLOMISLIĆ

UNIQUE JEWELERY, SOUVENIRS

Kralja Petra Svačića St. 40, Požega, Croatia


HOMECRAFT JOSIPOVIĆ LJUBICA

SOUVENIRS, JEWELERY, PICTURES IN SPRAY TECHNIQUE

Josipa Pavičića St. 13, Požega, Croatia


HOMECRAFT PETROVIĆ

HANDICRAFTS, JEWELERY

Josipa Paviševića St. 8, Požega, Croatia


ANA MIOLJEVIĆ CRAFT

HERBAL-BASED COSMETICS

Vukovarska St. 29, Požega, Croatia


MANDICINA UDRUGA – SNJEŽANA LETIĆ

DECOUPAGE

Donji Emovci 2, Požega, Croatia


ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF CREATIVE EXPRESSION “KIS” – NADA PRIMUS

WOODEN TOYS

Ljudevita Gaja St. 4, Požega, Croatia


ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF CREATIVE EXPRESSION ”KIS” – BLAŽICA MILIČEVIĆ

CROCHET TOYS

Stjepana Radića St. 65, Vidovci, Croatia


ASSOCIATION PALETTE OF SOUVENIRS – ĐURĐICA JURIĆ

STRAW ART

Vilima Korajca St. 55 a, Požega, Croatia


ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF CREATIVE EXPRESSION ”KIS” – JADRANKA PEĆI

OCCASIONAL ARRANGEMENTS

Sokolova St. 45 a, Požega, Croatia


ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF CREATIVE EXPRESSION ”KIS” – SARA DEL VECHIO

UNIQUE JEWELERY – “RHAPSODY OF HAPPINESS”

Frankopanska St. 30, Požega, Croatia


TOMAN D.O.O.

ARTISTIC CASTING

Alaginci 87 b, Požega, Croatia

SCENT OF HAPPINESS

MAKING OF T-SHIRTS, PENDANTS, PENCILS, SOUVENIRS, CALENDARS

Stjepana Radića St. 57, Dobrovac, Croatia


SOUVENIRS KOSANOVIĆ

MAKING OF GLASS BOTTLES AND GLASSES, ENGRAVING, SANDBLASTING, PENCILS, WOODEN SOUVENIRS, PRINTING

Baranjska St. 22, Lipik, Croatia


SOUVENIRS STOKIĆ

MAKING OF GLASS CLOCKS WITH MOTIVES OF LIPIK

Frankopanska St. 59, Lipik, Croatia


WOMEN ASSOCIATION OF LIPIK

MAKING OF PAINTED OBJECTS WITH WIRE TECHNIQUE, PAINTING BOTTLES

Slavonska St. 47, Lipik, Croatia