Skip to main content

ZGRADA SUDA

Sv. Florijana 2, Požega, Hrvatska

U Florijanovoj ulici nalazi se zgrada Suda izgrađena 1895. g. prema nacrtima zagrebačkih arhitekata Julija Deutscha i Lea Höningsberga. U nišu na zgradi postavljen je kip svetoga Florijana, rad zagrebačkog kipara Ludviga Lubinskog, koji je stajao na tome mjestu sve do 1949. godine, kada je maknut iz niše, razbijen, a ona zazidana.

Više od pola stoljeća kasnije, 2006. g., novi kip sv. Florijana, umjetničko djelo akademskog kipara Mladena Šimunovića, ispunjava obnovljenu nišu na pročelju nekadašnjeg Financijskog ravnateljstva, a danas zgrade suda.

Tu je i ulica Dragutina Lermana, hrvatskog istraživača i putopisca rođenog u Požegi. Na pročelju zgrade u kojoj se rodio postavljena je spomen-ploča kao znak zahvalnosti ovom poznatom afrikanologu i piscu.

COURTHOUSE

Sv. Florijana St. 2, Požega, Croatia

In St. Florian Street is the Court building built in 1895 according to the designs of Zagreb architects Julij Deutsch and Leo Höningsberg. A statue of St. Florian, the work of the Zagreb sculptor Ludwig Lubinski, was placed in a niche on the building, which stood in that place until 1949, when it was removed from the niche, smashed, and it walled up.

More than half a century later, in 2006, a new statue of St. Florijana, a work of art by the academic sculptor Mladen Šimunović, fills a restored niche on the front of the former Financial Directorate, and today the court building.

There is also the street of Dragutin Lerman, a Croatian explorer and travel writer born in Požega. A memorial plaque has been placed on the front of the building where he was born as a sign of gratitude to this famous africanologist and writer.